快捷搜索:  test  as

酒泉子·杨柳舞风

杨柳舞风,轻惹春烟残雨。杏花愁,莺正语,画楼东。
锦屏寥寂思无穷,照样不知消息。镜尘生,珠泪滴,损仪容。
酒泉子·杨柳舞风拼音解读
yáng liǔ wǔ fēng ,qīng rě chūn yān cán yǔ 。xìng huā chóu ,yīng zhèng yǔ ,huà lóu dōng 。
jǐn píng jì mò sī wú qióng ,hái shì bú zhī xiāo xī 。jìng chén shēng ,zhū lèi dī ,sǔn yí róng 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: