快捷搜索:  test  as

惜余欢(茶词)

惜余欢(茶词)原文
四序美景,正年少赏心,频启东阁。芳酒载盈车,喜朋侣簪合。杯觞交飞劝酬献,正酣饮、醉主公陈榻。坐来争奈,玉山未颓,兴寻巫峡。
歌阑旋烧绛蜡。况漏转铜壶,烟断喷鼻鸭。犹整醉中花,借纤手重插。相将扶上、金鞍騕褭,碾春焙、愿少延欢洽。未须归去,重寻艳歌,更留时霎。
惜余欢(茶词)拼音解读
sì shí měi jǐng ,zhèng nián shǎo shǎng xīn ,pín qǐ dōng gé 。fāng jiǔ zǎi yíng chē ,xǐ péng lǚ zān hé 。bēi shāng jiāo fēi quàn chóu xiàn ,zhèng hān yǐn 、zuì zhǔ gōng chén tà 。zuò lái zhēng nài ,yù shān wèi tuí ,xìng xún wū xiá 。
gē lán xuán shāo jiàng là 。kuàng lòu zhuǎn tóng hú ,yān duàn xiāng yā 。yóu zhěng zuì zhōng huā ,jiè xiān shǒu zhòng chā 。xiàng jiāng fú shàng 、jīn ān yǎo niǎo ,niǎn chūn bèi 、yuàn shǎo yán huān qià 。wèi xū guī qù ,zhòng xún yàn gē ,gèng liú shí shà 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: